GTM-PM6BPM5

Koku zāģēšana

Gadījumos, kad koks kļuvis bīstams, nokaltis, satrupējis un kopšana vairs nevar uzlabot tā vitalitāti, koks ir jānozāģē. Veicam koku nozāģēšanu pa daļām, tās kontrolēti nolaižot uz zemes, vai koku nogāžam, ja attiecīgajā teritorijā tas ir izdarāms.

Sakarā ar putnu perēšanas laiku, posmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam pilsētu un ciemu teritorijās aizliegta koku zāģēšana.  


GTM-PM6BPM5