Arborists darbā:

nodarbojas ar koku un krūmu stādīšanu, kopšanu, vainagu veidošanu, formēšanu un izzāģēšanu;

novāc bīstamos kokus, kas apdraud ēkas, elektrolīnijas, autoceļus un citus objektus;

kopj dižkokus, veido koku un krūmu formas;

veic lielu koku pārstādīšanu;

strādā ar koku un krūmu stādīšanas un kopšanas darbarīkiem, palīgierīcēm un tehniku;

veic koku un krūmu stādīšanas un kopšanas darbarīku, palīgierīču un tehnikas apkopi;

izmanto augu mēslošanas un aizsardzības līdzekļus;

pārzina darba paņēmienus un drošības noteikumus augstumā.

Darba aprīkojums:

darbā izmanto rokas zāģi, specifiskus (arboristu) alpīnistu aprīkojumus, dārza šķēres, motorzāģi un krūmgriezi, karabīnes, strādā ar augu aizsardzības līdzekļiem. .