Bīstamo koku zāģēšana

koku gāšana

zāģēšana pa daļām

zāģēšana, nolaižot daļas ar virvēm

 .